Dane Spółki

MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. 
(dawniej: M Automotive Holding S.A.)

Siedziba jednostki: 
ul. Szyszkowa 35/37, 02-285 Warszawa 

Rejestracja jednostki w Krajowym Rejestrze Sądowym
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Data: 16 grudnia 2014 r. 
Numer rejestru: KRS 0000534585 

PLAN PODZIAŁU SPÓŁKI MARVIPOL SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE JAKO SPÓŁKI DZIELONEJ
ORAZ
MARVIPOL DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA (DAWNIEJ: M AUTOMOTIVE HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA) Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE JAKO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

PLAN PODZIAŁU

Pobierz Plan podziału.pdf

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU MARVIPOL DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
UZASADNIAJĄCE PODZIAŁ MARVIPOL S.A.

Pobierz Marvipol Development S.A._Sprawozdanie Zarządu_20160921.pdf

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
Z BADANIA PLANU PODZIAŁU MARVIPOL S.A.

Pobierz Opinia Biegłego Rewidenta z badania Planu Podziału Marvipol S.A..pdf

DOKUMENTY MARVIPOL S.A. :

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU MARVIPOL SPÓŁKA AKCYJNA
UZASADNIAJĄCE PODZIAŁ MARVIPOL S.A.

Pobierz Marvipol S.A._Sprawozdanie Zarządu_20160921.pdf